Wynajem kasy fiskalnej online – na czym to polega?

Kasy fiskalne online funkcjonują na polskim rynku technologii sprzedaży już 1,5 roku. Część przedsiębiorców dobrowolnie wdraża takie urządzenia w swoich firmach, podczas gdy inni podatnicy są do tego zobligowani, m.in. właściciele lokali gastronomicznych czy hoteli. I najczęściej mówi się po prostu o chęci bądź konieczności zakupu kasy fiskalnej online. Natomiast polskie przepisy dopuszczają jeszcze jeden sposób nabycia takiego urządzenia. Mowa oczywiście o wynajmie kasy fiskalnej online. Na czym konkretnie to polega i jakie są tego najważniejsze konsekwencje?

Gdzie szukać przepisów fiskalnych w tej sprawie?

Jak wiemy, polskie przepisy fiskalne to szereg aktów prawnych – zarówno ustaw, jak i odrębnych rozporządzeń, wydawanych np. przez Ministerstwo Finansów. Gdzie w takim razie znajdziemy regulacje dotyczące dzisiejszego tematu, a więc wynajmu kasy online? Szczegółowo definiuje to Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 29 kwietnia 2019 roku. Przy okazji warto też przypomnieć, że to właśnie ten akt prawny po raz pierwszy uregulował kwestię wynajmowania kas fiskalnych (np. na podstawie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy). Wcześniej przedsiębiorcy mogli korzystać wyłącznie z zakupionych przez siebie urządzeń rejestrujących.

Jak wynająć kasę fiskalną online?

Wynajem kasy fiskalnej online jest możliwy po spełnieniu konkretnych wymogów. Zgodnie ze wspomnianym wcześniej Rozporządzeniem MF, nabywane w ten sposób urządzenie rejestrujące musi posiadać ważną homologację GUM (decyzję dopuszczającą dany model do dystrybucji i użytkowania). Co więcej, wynająć można wyłącznie kasę online, która „posiada nową, niezapisaną pamięć fiskalną i pamięć chronioną”.

Przedsiębiorca nabywający urządzenie w ramach umowy najmu, leasingu czy dzierżawy musi również otrzymać:

  • informację o nazwie i adresie miejsca prowadzenia działalności lub adresie siedziby podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis;
  • kopię dokumentu potwierdzającego nabycie kasy albo oświadczenia o nabyciu kasy, zawierającego w szczególności datę jej nabycia i numer faktury, a w przypadku gdy nabycie nie było dokumentowane fakturą, datę jej nabycia i dane pozwalające na identyfikację dokumentu potwierdzającego jej nabycie.

Ponadto, w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 roku możemy też przeczytać, że „podmiot oddający kasy w używanie, przez okres trwania umowy, zapewnia wymianę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej w przypadku ich zapełnienia lub uszkodzenia”.

Brak ulgi za urządzenie – pierwsze lub przy obowiązkowej wymieniane

Przedsiębiorca wynajmujący urządzenie fiskalne online musi się liczyć z tym, że nie będzie mógł skorzystać z ustawowej ulgi. Dotyczy to obydwu sytuacji, w których refundacja części kosztów jest „normalnie” przyznawana – instalacji pierwszej kasy w firmie lub obowiązkowej wymiany kasy offline na online w odgórnie wskazanych branżach (np. w gastronomii, hotelarstwie, salonach urody i kancelariach prawniczych). Warto przypomnieć, że taka ulga z budżetu państwa wynosi do 90% wartości urządzenia fiskalnego online, jednak nie więcej niż 700 zł.

1 komentarz na temat “Wynajem kasy fiskalnej online – na czym to polega?”

  1. Choć bezpośrednio mne może nie interesuje ten temat, to jednak fajnie, że został on dokładniej opisany bo rzadko napotyka się wpisy poświęcone konkretnie wynajmowaniu czy leasingowi urządzeń fiskalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisz odpowiedź *