Które urządzenia fiskalne mają funkcje online i czym jest współpraca z CRK?

Kasy fiskalne nie są jedynymi technologiami sprzedaży, które występują w wersjach z funkcjonalnością online. Kluczowe rozwiązania, czyli m.in. transmitowanie danych do Centralnego Repozytorium Kas, zapewniają też drukarki rejestrujące oraz kasoterminale. Co więcej, wspomniana funkcjonalność jest wymagana w przypadku tzw. wirtualnych kas fiskalnych (mających postać oprogramowania). Co konkretnie warto wiedzieć o takich technologiach sprzedaży?

Na czym polega współpraca z Centralnym Repozytorium Kas?

System teleinformatyczny uruchomiony na początku maja 2019 roku, który służy do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych dotyczących sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczych) oraz rolników ryczałtowych. Tak w jednym zdaniu można określić Centralne Repozytorium Kas, wykorzystywane przez polskie organy skarbowe m.in. do skuteczniejszego kontrolowania przedsiębiorców. A obowiązkiem podatników, którzy używają technologii zapewniających komunikację z CRK, jest dodatkowo zagwarantowanie prawidłowej transmisji danych.

A jak konkretnie przebiega współpraca ze wspomnianym systemem teleinformatycznym? Urządzenie fiskalne lub kasa wirtualna musi mieć wtedy zapewniony dostęp do łącza internetowego. W praktyce zaś odbywa się to w jednej z 4 konfiguracji: przez USB (po podłączeniu do komputera i udostępnieniu internetu), Wi-Fi (po podłączeniu do sieci Wi-Fi – firmowej lub udostępnionej np. z telefonu), Ethernet (po podłączeniu do firmowej sieci LAN) lub GSM (przy użyciu modemu z kartą SIM). Natomiast przy wyborze technologii sprzedaży przedsiębiorca może dostosować sposób transmisji danych do CRK do swoich potrzeb. Wymaga to, rzecz jasna, wdrożenia odpowiedniego wariantu kasy, drukarki czy kasoterminala (a w przyszłości prawdopodobnie też wirtualnej kasy fiskalnej).

Czym różnią się urządzenia fiskalne online?

Przy wyborze technologii sprzedaży, która służy m.in. do rejestrowania obrotu i wystawiania paragonów, zawsze należy kierować się potrzebami danej działalności gospodarczej. A w przypadku poszukiwania rozwiązania typu online można trafić nie tylko na „tradycyjne” kasy (działające samodzielnie), ale także na drukarki fiskalne (działające w systemach sprzedaży). Ponadto, obecnie ciekawą propozycją dla przedsiębiorców są kasoterminale. Urządzenia zapewniające dodatkowo obsługę transakcji bezgotówkowych również są dostępne w konfiguracjach z funkcjonalnością online. Nie można też zapomnieć o tzw. wirtualnych kasach fiskalnych (mających postać oprogramowania). W niedalekiej przyszłości również takie technologie sprzedaży mają pojawić się na polskim rynku (być może we wrześniu albo październiku 2021 roku). Przepisy fiskalne dopuszczają już stosowanie kas rejestrujących w postaci oprogramowania m.in. w działalnościach transportowych oraz gastronomicznych.

1 komentarz na temat “Które urządzenia fiskalne mają funkcje online i czym jest współpraca z CRK?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisz odpowiedź *