Jakie zmiany nastąpią po nowelizacji ustawy VAT?

Pojawienie się w polskich firmach kas fiskalnych online nie będzie możliwe bez wprowadzenia nowych przepisów. Co za tym idzie, Ministerstwo Finansów przygotowuje m.in. nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Ostatni projekt tych regulacji prawnych, który ma datę 21 marca 2018 roku, mówi bardzo dużo na temat tego, do jakich zmian dojdzie w przyszłości. Warto więc omówić najważniejsze modyfikacje w ustawie VAT.

Obowiązkowa wymiana urządzeń – branże i terminy

Znowelizowanie ustawy VAT będzie niezbędne m.in. do tego, aby móc wprowadzić obowiązek wymiany dotychczasowych kas fiskalnych. We wspomnianym akcie prawnym pojawią się zapisy, które zdefiniują branże objęte tą koniecznością. Ponadto, zmodyfikowana ustawa VAT wskaże konkretne terminy wymiany obecnych urządzeń rejestrujących. W pierwszej kolejności „stare” kasy wymienią m.in. właściciele warsztatów samochodowych – najpóźniej do 1 stycznia 2019 roku. Później takim samym obowiązkiem zostaną objęte np. restauracje, salony kosmetyczne i fryzjerskie czy gabinety lekarskie. Podsumowując, działalności wybrane przez ustawodawcę będą musiały wcześniej wdrożyć urządzenia online.

Stworzenie Centralnego Repozytorium Kas

Centralne Repozytorium Kas, czyli w skrócie CRK, będzie systemem teleinformatycznym, który pozwoli na gromadzenie i analizowanie danych z urządzeń fiskalnych online. To właśnie dzięki wspomnianemu narzędziu organy skarbowe zyskają możliwość znacznie skuteczniejszego kontrolowania polskich przedsiębiorców. Co więcej, Centralne Repozytorium Kas zostanie szczegółowo zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług. Przykładowo: za jego nadzorowanie ma odpowiadać szef KAS, czyli Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast sposób współpracy urządzeń online z CRK określi oddzielne Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (w sprawie wymogów i kryteriów technicznych).

Dodatkowe przepisy w sprawie przeglądów technicznych

Jest jeszcze jedna kwestia, która ulegnie zmianie po znowelizowaniu ustawy VAT. W omawianym tu akcie prawnym pojawią się dodatkowe zapisy, dotyczące przeglądów technicznych. Po pierwsze, niedopilnowanie tego obowiązku ma się kończyć karą grzywny w wysokości 300 zł. A warto przypomnieć, że użytkownik kasy musi zlecać przegląd technicznych nie rzadziej niż co 2 lata. Po drugie, firmy serwisujące urządzenia fiskalne zostaną zobligowane do informowania o tym Urzędu Skarbowego. Obowiązek ten wystąpi w przypadku wykonywania przeglądów kas rejestrujących z kopią papierową oraz elektroniczną.

 

Omówiona nowelizacja ustawy VAT ma wejść w życie 1 października 2018 roku. Nie jest jednak przesądzone, że do tego czasu nie zostaną wprowadzone jakieś modyfikacje w nowych przepisach fiskalnych.

1 komentarz na temat “Jakie zmiany nastąpią po nowelizacji ustawy VAT?”

  1. Ehh, czyli w zasadzie zbliża się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów…ciekawe jak będzie realnie wyglądała kwestia ulgi za zakup kasy lub wymianę dotychczasowej. No i co gdy na transmisję danych wpłyną czynniki niezależne od podatnika…niby wygodniej, ale sporo pytań 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *