Jakim celom służy książka serwisowa?

Praca przedsiębiorcy korzystającego z urządzenia fiskalnego przebiega w otoczeniu różnych dokumentów – także wielu bezpośrednio związanych z ewidencjonowaniem obrotu. Jedne z nich sporządza, a następnie przekazuje, jak choćby w przypadku paragonów. Drugie, po wykonaniu, odpowiednio archiwizuje – np. raporty dobowe i miesięczne. O inne zaś musi po prostu odpowiednio zadbać. Ostatni przypadek dotyczy także bardzo ważnego dokumentu, jakim jest właśnie książka serwisowa.

Co skrywają strony książki serwisowej?

Być może dokument ten na pierwszy rzut oka wydaje się niepozorny. „Ot, jakaś broszurka, coś pewnie związanego z gwarancją, być może w ogóle nie będzie potrzebna”. Jeśli podobne wrażenia towarzyszą podatnikowi – powinien on jak najszybciej je odrzucić. Ta „broszurka” nie bez powodu dołączana jest do każdej zakupionej kasy bądź drukarki rejestrującej. W istocie…to bardzo ważny dokument w całej „fiskalnej rzeczywistości” przedsiębiorcy. To swego rodzaju „dowód osobisty” urządzenia, przechowujący najważniejsze wiadomości o nim oraz jego historię. W książce serwisowej znajdziemy chociażby nazwę, model, numer unikatowy i numer fabryczny konkretnej kasy lub drukarki rejestrującej. A także informacje o producencie czy firmie, która wykonała fiskalizację urządzenia. Poznamy również dane serwisantów – głównego i rezerwowego – odpowiedzialnych za opiekę nad tą technologią. Nie trzeba chyba dodawać, że – jak każdy „dowód osobisty” – książka serwisowa również posiada swój wymiar prawny.

Do czego służy książka serwisowa?

W zasadzie nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkim, co znajduje się w tym dokumencie. Pewne rzeczy bowiem pojawiają się tam w miarę upływu czasu i wraz z funkcjonowaniem urządzenia rejestrującego. Bardzo ważnym elementem dokumentu są natomiast wpisy dokonywane przez uprawnionego serwisanta. Dotyczą one przypisanej do książeczki kasy lub drukarki fiskalnej oraz czynione są przy każdej interwencji (takiej, jak konserwacja, naprawa czy obowiązkowy przegląd techniczny). Notatki odwołują się do stanu urządzenia oraz czynności, w jakich brało ono udział. Tego typu dokumentacja ważna jest zarówno dla serwisantów (na przyszłość), jak i organów skarbowych, chcących potwierdzić np. to, że technologia działa bez zarzutu lub że przeglądy techniczne są realizowane w terminie. I W jakiejś części potwierdza to, co najważniejsze: że ewidencja obrotu przebiega zgodnie z prawem.

Jak należy obchodzić się z książką serwisową?

W związku ze znaczeniem i rolą książki serwisowej – istnieje również zapis w przepisach, określający, gdzie powinna się ona znajdować. Zgodnie z regulacjami prawnymi, dokument musi znajdować się w miejscu instalacji i pracy przypisanego do niej urządzenia rejestrującego. Chodzi o to, by podczas wizyty – lub kontroli – przedstawiciele uprawnionego serwisu bądź Urzędu Skarbowego mogli mieć wgląd w zebrane tam notatki. Podatnik ma zawsze obowiązek okazać książkę serwisową na prośbę takich osób. Tymczasem brak książki może źle rzutować na obraz prowadzenia działalności, a w ostateczności prowadzić do różnych konsekwencji: braku dalszych interwencji ze strony serwisu czy też konieczności zwrotu ulgi, przysługującej za zakup pierwszej kasy bądź drukarki fiskalnej. Krótko mówiąc, w myśl powyższych kwestii – nieposiadanie tego dokumentu znaczy tyle, co złamanie przepisów.

Co zrobić, by odzyskać książkę serwisową?

Jednak każdemu przedsiębiorcy, na skutek nieszczęśliwego wypadku, może się zdarzyć, że jego książka serwisowa ulegnie zniszczeniu bądź zostanie zgubiona. Co wtedy? Z pewnością podatnik nie może tego tak zostawić, ponieważ – jak już wspomnieliśmy – brak dokumentu to złamanie przepisów. Jakie zatem działania powinien przedsięwziąć? Po pierwsze: niezwłocznie, pisemnie zawiadomić Urząd Skarbowy o zaistniałej sytuacji. Po drugie: z kopią tego zgłoszenia zwrócić się do producenta urządzenia, by ten na naszą prośbę wystawił duplikat książki serwisowej.

1 komentarz na temat “Jakim celom służy książka serwisowa?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisz odpowiedź *